Uwaga! Użytkowanie naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Zamknij

Projekt budynku usługowego

Projekt budynku usługowego obejmuje:

 • w wielu przypadkach pełnomocnictwo notarialne w imieniu inwestora wraz z potwierdzeniem podpisu,
 • rozrysowanie i przedstawienie koncepcji funkcjonalno –przestrzennych i wyglądu budynku zgodnie z wytycznymi inwestora,
 • w razie konieczności wystąpienie o odstępstwo dla pomieszczeń sanitarnych do Inspektoratu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • w razie konieczności wystąpienie o odstępstwo dla pomieszczeń pracowników do Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy,
 • w razie konieczności wystąpienie o odstępstwo dla rozwiązań do Państwowej Straży Pożarnej,
 • po otrzymaniu mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych gestorów sieci czy zgody lokalizacji zjazdu wykonanie:
  • projektu przyłączy projektanta sieci elektrycznych,
  • projektów przyłączy projektanta sieci wody i kanalizacji,
  • projektu drogowego zjazdu publicznego,
  • uzgodnienie z gestorem sieci i zarządcą drogi projektów przyłączy i zjazdu oraz zaopiniowanie ich i opłacenie w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz dokonanie zgłoszenia budowy w organie administracji budowlanej.
 • po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z planu miejscowego wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zawierającym:
  • Projektu Zagospodarowania Terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi na terenie posesji,
  • projekt architektoniczno-budowlany zawierający rysunki rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji, wykonanie przeliczeń rozwiązań pasywnych i energooszczędnych, opisu inwestycji,
  • projekt technologii,
  • projekt budowlany projektanta konstrukcji,
  • projekt budowlany projektanta instalacji elektrycznych,
  • projekt budowlany projektanta instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania , wentylacji i klimatyzacji,
  • uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych projektu PZT, architektury, projektów instalacji elektrycznych , wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
  • uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarno – zdrowotnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy projektu PZT, architektury, technologii, projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
  • nadzorowanie w organach dokumentacji o pozwolenie na budowę budynku usługowego wraz z wniesieniem opłaty do starostwa za przeprowadzenie postępowania.

 

W większości przypadków dla budynków usługowych wykonuje się:

PROJEKTY WYKONAWCZE ( rys w skali min 1-50 )

 • projekt wykonawczego architektury, projekt kolorystyki,
 • projekt wykonawczy konstrukcji z zestawienia stali, drewna zgodnie z technika konstrukcji,
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
 • projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji,
 • kosztorys nakładczy(ofertowy) i inwestorski robót budowlanych i zagospodarowania terenu,
 • kosztorys nakładczy(ofertowy) i inwestorski instalacji elektrycznych,
 • kosztorys nakładczy(ofertowy) i inwestorski instalacji sanitarnych,
 • specyfikacja warunków zamówieni i dokumentacja przetargowe,
 • w przypadku klientów indywidualnych często kosztorys budowy pod kredyt według formularza danego banku.