Uwaga! Użytkowanie naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Zamknij

Projekt indywiduany domu

Projekt indywiduany domu obejmuje:

  • rozrysowanie i przedstawienie koncepcji funkcjonalno -przestrzennej i wyglądu budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora,
  • wykonanie wizualizacji,
  • wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu z instalacjami zewnętrznymi na terenie posesji ( wody, prądu, kanalizacji) zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci, a w razie ich braku zaprojektowanie studni głębinowej, szamba, czy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • projekt architektury składający się z rysunków rzutów kondygnacji, przekrojów , elewacji, opisu inwestycji i wykonanie przeliczeń rozwiązań energooszczędnych i pasywnych,
  • projekt konstrukcji,
  • projekt branżowy projektanta instalacji elektrycznych,
  • projekt branżowy projektanta instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
  • przygotowanie dokumentacji w ilości i zakresie niezbędnym do uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z rozporządzeniem wraz z izbami, uprawnieniami i oświadczeniami projektantów o zgodności z prawem i techniką budowlaną,
  • uzyskanie stosownych zezwoleń o lokalizacji zjazdu czy decyzji o odrolnieniu a w razie konieczności zgody Ministra infrastruktury (np. przy zbyt wąskiej działce, czy zbyt bliskim sąsiedztwie lasu),
  • nadzorowanie formalności prawnych w organach architektoniczno -budowlanych aż do uzyskania pozwolenia na budowę.